Jeste¶  4577  go¶ciem
na naszej stronieSzkoa Taca Orientmania
zaprasza...

Wyjtkowa propozycja dla wielbicielek tribalu!


Warsztaty
TRIBAL 2 w 1


prowadzi

AGATA ZAKRZEWSKA

Kliknij obrazek aby powikszy
Nazwa:	Agata_male.jpg
Wywietle:	3
Rozmiar:	73.2 kb
ID:	3595

5 lutego (ndz.) i 3 marca (sb.)
g. 13.30-17.30
WarszawaZapraszamy na cykl warsztatowy dla osób rednio zaawansowanych w tribalu lub ambitnych pocztkujcych, majcych solidne podstawy taca brzucha.

Cykl skada si z dwóch spotka po 4 godziny, w lutym i w marcu. Warsztaty przewidziane specjalnie dla ambitnych adeptek tribalu, które chciayby równolegle poznawa zarówno American Tribal Style, jak i tribal fusion. Bdziemy szlifowa obydwa style, a take analizowa ich podobiestwa i rónice. Zostanie zachowana czysto gatunkowa kadego z nich - a ich historyczne pokrewiestwo zostanie precyzyjnie wyjanione na tanecznych przykadach. Dowiemy si, jak przeku podstawy ATS na proste kombinacje tribal fusion, które ruchy s wspólne, a które stylizujemy odmiennie. Warsztaty bd uzupenione o informacje teoretyczne o poznawanych stylach.


_____________________________________________

American Tribal Style
Wywodzi si z taca orientalnego, powsta jednak w Ameryce. Jego twórczyni jest Carolena Nericcio, zaoycielka grupy FatChanceBellyDance. Nazwa pochodzi od angielskiego „tribe” - czyli „plemi” – nawizuje bowiem do tradycji plemiennych, w ramach których kobiety stanowi siln wspólnot. Taniec czy elementy taca orientalnego z wpywami flamenco i taców indyjskich. Jego istot i wyrónikiem jest grupowa improwizacja, w której dziki szczególnym sygnaom, grupa zachowuje synchronizacj ruchów, mimo e cay czas improwizuje. Szczególn cech tego stylu jest fascynujce porozumienie midzy tancerkami z plemienia, które tacz nie tylko dla widowni, lecz przede wszystkim dla siebie nawzajem!

Tribal fusion
Jest to wspóczesna forma taneczna, wywodzca si z American Tribal Style. Powstaa w latach 90. XX wieku. Jej baz techniczn i stylistyczn s ruchy ATS, zawiera jednak elementy bardzo wielu innych technik tanecznych, np. klasycznego belly dance, taców indyjskich, taca wspóczesnego, flamenco, modern jazzu, poppingu i wielu innych. Wykorzystywana jest rónorodna muzyka - od tradycyjnej, etnicznej, po wspóczesn elektroniczn. Styl cechuje si doskonaym panowaniem nad ciaem, precyzyjnymi izolacjami - jest wielkim wyzwaniem technicznym. W przeciwiestwie do ATS jest taczony solowo, nie tylko grupowo.


CENY.
Ceny pojedynczego warsztatu do 31 stycznia wcznie:
(data wpywu – prosimy o zgoszenia przynajmniej 2 dni wczeniej):
kursantki Orientmanii: 80 z
pozostae tancerki: 90 z

Ceny pojedynczego warsztatu po 31 stycznia:
kursanci Orientmanii: 90 z
pozostae tancerki: 100 z

PROMOCJA!!

Przy patnoci do 31 stycznia za oba warsztaty jednoczenie ceny wynosz:
kursantki Orientmanii: 150 z
pozostae tancerki: 160 z

Za a 8 godzin warsztatów!OFERTA SPECJALNA DLA UCZESTNICZEK NASZYCH WARSZTATÓW!!!!

Jeli uczestniczya przynajmniej w dwóch organizowanych przez Orientmani warsztatach tribalowych, moesz otrzyma DODATKOWE 10 Z ZNIKI!!! *

Tak, tak licz si wszystkie nasze warsztaty tribalowe, poczynajc od absolutnie pierwszych w Warszawie warsztatów z ATS (FCBD) i tribal fusion, poprowadzonych na nasze zaproszenie przez Yoland w 2007 roku!!

Piszc zatem do nas, podaj daty min. dwóch warsztatów, w których wzia udzia.

*znika dotyczy jednorazowej patnoci za dwa warsztaty do 31 stycznia wcznie


Zgoszenia:
zapisy@orientmania.pl
Tytu maila: warsztaty tribal 2 w 1
W treci: imi i nazwisko uczestnika i nr tel.

Lokalizacja:
Ul. Obozowa 60, Warszawa.

zapraszamy, jasne!


Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione
(c) Copyright by Orientmania, Create by Marion