Jeste¶  1090  go¶ciem
na naszej stronie


Szkoa Taca Orientmania
zaprasza na warsztaty

W HARMONII Z CIAEM

- warsztaty dla tancerzy i instruktorów taca – jak zdrowo taczy i prowadzi lekcje taca

prowadzi

ANNA HOSTYSKA

24 czerwca 2012, g. 12.00-16.30
Warszawa


CIAO TO TWÓJ INSTRUMENT. TO NIM WYRAASZ SIEBIE.


- Dowiedz si jak o nie dba, jak rozwija jego moliwoci.
- Jak taczy zdrowo i unika kontuzji.
- Jak prawidowo prowadzi lekcje taca, aby byy one wycznie przyjemnoci dla Twoich uczniów.
- Czym jest rozgrzewka? Jak powinien wyglda stretching? Przekonasz si, jak wiele moesz dowiedzie si, na temat prawidowego przeprowadzenia tych wanych czci lekcji taca.

ABSOLUTNIE UNIKALNA, PRAKTYCZNA WIEDZA W PIGUCE!


Warsztaty s skierowane gównie do instruktorów taca oraz do wszystkich tancerzy chccych lepiej pozna swoje ciao, bardziej o nie dba podczas taca i poszerzy swoj wiedz na temat anatomii czowieka.

Warsztaty bd skaday si z naprzemiennych czci teoretycznych i wicze.

- praktyczna anatomia miniowa- nie wiesz gdzie ley dany misie ley i jak si nazywa, wykue na pami ca muskulatur, ale nie umiesz dokadnie umiejscowi w ciele tych mini i nie umiesz przenie tej wiedzy do praktyki tanecznej? Ta cz bdzie dla Ciebie bardzo inspirujca, poznamy topografi miniow w taki sposób, eby kady dokadnie wiedzia gdzie le najwaniejsze dla taca minie, za co odpowiadaj, jak je wzmocni tanecznymi wiczeniami, jak nie przeciy

- cigno, wizado- co to jest i co tancerz powinien o nich wiedzie, eby unikn kontuzji

-omówimy dokadnie zasady rozgrzewki i rozlunienia po zajciach ogólnie oraz w odniesieniu do kadej grupy miniowej,

- metody zwikszania gibkoci, omówienie najlepszych metod, z wyszczególnieniem, któr metod w jakiej grupie mona zastosowa,

-pokazowa lekcja stretchingu- czyli pokazanie jak w praktyce powinno wyglda statyczne rozciganie mini,

- najczstsze taneczne kontuzje - jak je zdiagnozowa, jak udzieli pierwszej pomocy w tych przypadkach,

- wady postawy- jak je korygowa poprzez taniec,

- przede wszystkim nie szkodzi, czyli najczstsze schorzenia, które mog wystpowa u kursantek, na co zwraca uwag u takich osób, co mog, czego im nie wolno.

- pokazowy stretching – 30 min.


Wana informacja- na zajcia naley przynie kredki lub przynajmniej oówek (ale z kredkami nauczymy si duo wicej) i pasek, taki zwyky do spodni lub jakikolwiek inny, mogcy zastpi paski stosowane w jodze.

_______________________________

O INSTRUKTORCE.

Anka Hostyska - to przede wszystkim czynna instruktorka rekreacji ruchowej ze specjalnoci fitness nowoczesne formy gimnastyki (od 2004 r.), Indoor Cycling (od 2010 r.), Nordic Walking (od 2011r.) oraz metody Balanced (od 2005 r.) i Pilates (od 2006 r.). Uczestniczya w wielu szkoleniach i konwencjach z zakresu fitness i pilates u takich instruktorów jak m.in. Jannie Lindeque, Andreas Goller, Liz Bussey, Juan Carlos Ferron, Krzysztof Mroek, Beata Adamczyk.
Posiada uprawnienia do prowadzenia zaj z kobietami w ciy (OM Mama Plus). Doceniona przez krakowskich lekarzy rehabilitacji oraz ortopedów za skuteczn prac z osobami majcymi problemy z krgosupem.
Zdobyta wiedza oraz dowiadczenie pozwoliy jej na stworzenie autorskich programów:
- "metoda pilates dla tancerek" na temat rozwijania wiadomoci ciaa w tacu za pomoc mini gbokich, z tego zakresu od dwóch lat prowadzi szkolenia w caej Polsce
- od roku przy wspópracy z Chórem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prowadzi zajcia "metoda pilates dla chórzystów" rozwijajce wiadomo prawidowego wydobywania dwiku. Aktualnie uczestniczy w rocznym kursie "Choreografii Scenicznej"
- w ostatnich miesicach opracowaa swoje autorskie zajcia fitness "Spinalis" dla osób z urazami krgosupa
- suchaczka kierunku Fizjoterapia.

Przy okazji jest tancerk orientaln, szkolc si regularnie w wielu innych technikach taca.

__________________________________

CENY.

Ceny do 15 czerwca wcznie
(data wpywu – prosimy o zgoszenia przynajmniej dzie wczeniej):
kursanci Orientmanii: 100 z
pozostali tancerze: 110 z

Ceny po 15 czerwca:
kursanci Orientmanii: 110 z
pozostali tancerze: 120 z

_______________________________

Zgoszenia:
zapisy@orientmania.pl
Tytu maila: W HARMONII Z CIAEM
W treci: imi i nazwisko uczestnika i nr tel.


Lokalizacja:
Ul. Wolno 2 a, Warszawa.

Zgoszenia przyjmujemy do 21 czerwca.

Gorco zapraszamy na te wyjtkowe warsztaty!


Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione
(c) Copyright by Orientmania, Create by Marion