Jeste¶  1103  go¶ciem
na naszej stronieZGARNIJ DARMOWE WEJCIÓWKI NA NASZE LEKCJE!!! PROMOCJA DO 7.09.2012Wszystkie osoby, które opac karnet na 4 kolejne lekcje w wybranej grupie do 7. wrzenia 2012, otrzymaj a 2 dodatkowe lekcje gratis!!!


Tylko do 7 wrzenia otrzymasz 6 lekcji w cenie 4!


Namów przyjaciók – niech te skorzysta! :)

A dziki temu Twoja grupa wystartuje jeszcze szybciej!


Spróbuj stylu prowadzenia zaj u rónych instruktorek oraz rónych rodzajów taca!


A 120 MINUT TACA GRATIS – W PREZENCIE NA DOBRY POCZTEK TANECZNEGO SEZONU :)
Regulamin promocji.

 1. Wejciówki otrzymaj osoby, które do 7. wrzenia 2012 r. dokonaj patnoci za karnet na 4 lekcje w Szkole Taca Orientmania, zgodnie z obowizujcym cennikiem.

 2. 7. wrzenia to data wpywu. Prosimy zatem o zgoszenia odpowiednio wczeniej (na ogó przelew bankowy powinien by wykonany przynajmniej dzie wczeniej. Nie polecamy przelewów pocztowych, ze wzgldu na trudny do okrelenia czas realizacji).

 3. Osoby, chcce skorzysta z promocji, prosimy o zgoszenia do 5. wrzenia 2012 wcznie.

 4. Wejciówki bd imienne i moe z nich skorzysta jedynie waciciel.

 5. Wejciówki mona wykorzysta w dowolnie wybranej grupie. Musi to by jednak inna grupa ni ta, której dotyczy patno za karnet.

 6. Liczba osób na kadych zajciach jest ograniczona. Prosimy zatem o zgoszenie chci wykorzystania wejciówki najpóniej do g. 12.00, dnia poprzedzajcego wybrane zajcia. Prosimy o mail na adres: zapisy@orientmania.pl. Po akceptacji zgoszenia mona wzi udzia w darmowej lekcji.

 7. Wejciówki mona realizowa do 30.09.2012, w kadej z uruchomionych grup.

 8. Wejciówki zostan wydane na pierwszych zajciach danej grupy.

 9. Kursantki uczestniczce w zajciach wikszej liczby grup mog wykorzysta tylko dwie dodatkowe wejciówki gratis.

 10. Osoby, które skorzystaj z promocji, bd mogy dodatkowo skorzysta z dopaty do karnetu kwartalnego w cigu 7 dni od daty pierwszych zaj i w ten sposób uzyska dodatkow znik na lekcje.

 11. Patnoci za karnet bdzie mona dokona równie w trakcie Dnia Otwartego 2 wrzenia 2012.Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione
(c) Copyright by Orientmania, Create by Marion