Jeste¶  1097  go¶ciem
na naszej stronie



WARSAW BELLY DANCE FESTIVAL 

7-8 grudnia 2013 - Warszawa

Warsztaty poprowadz: 
EHAB ATIA (Egipt)

JAMILAH (Polska)


_______________________________________



WARSZTATY WBDF
- midzy Wschodem 
a Zachodem


Program warsztatów jest owocem moich wieloletnich, osobistych fascynacji. Efektem obserwacji przenikania si kulturowych pierwiastków Wschodu i Zachodu, ich wzajemnych inspiracji i powstawania nowych, artystycznych zjawisk na ich styku. Dotyczy to wiata filmu, muzyki i naszej najwikszej mioci – Taca.

Zapraszam Was zatem w podró w dwóch gównych kierunkach.

Pierwszym z nich jest Egipt – ródo etnicznych elementów wspóczesnego taca orientalnego. Przewodnikiem po tym tanecznym wiecie bdzie 
EHAB ATIA, 
pochodzcy z Kairu. Ehab to znakomity pedagog, oddany bezgranicznie tacowi orientalnemu. Co wane, mimo lat imponujcego dowiadczenia tanecznego (na deskach scen kairskich teatrów), jak i pedagogicznego, to czowiek o niespoytej energii, entuzjastycznie podchodzcy do kadej zakochanej w Oriencie duszyczki. Na warsztatach oddaje caego siebie i dba o kontakt z kadym uczestnikiem. Caym sercem przekazuje charakterystyczne, egipskie smaczki a przede wszystkim specyficzny feeling. 

Naszym drugim celem jest poznanie kierunków ewolucji taca orientalnego na wiatowych scenach. Tu swoim imponujcym dowiadczeniem scenicznym podzieli si 
JAMILAH
Jest ona jedn z pierwszych, polskich tancerek, które odwanie wkroczyy na wiatowe sceny. Zdefiniowaa najwyszej próby profesjonalizm taneczny. Tradycj taca orientalnego traktuje z szacunkiem, ale te z twórcz odwag. To dziki temu powstaj jej znakomite choreografie i oryginalne pomysy sceniczne. Zdobywa najwaniejsze trofea i bierze udzia w imponujcych przedsiwziciach. Nale do nich m.in.: zdobycie mistrzowskiego tytuu „Champion of Champions” na Belly Dancer of the Universe Competition w Kaliforni (luty 2013) czy te europejskie tournée w ramach projektu „Bellydance Evolution”. 


WANE PRZESANIE
Kochani! Zaley mi, aby kady z Was jak najpeniej skorzysta z potencjau naszych niezwykych goci. Nasze wydarzenie ma by okazj do nauki, ale i do osobistych, kameralnych spotka, rozmów. Obydwoje instruktorzy s peni zapau i ju nie mog doczeka si spotkania z Wami. To dlatego nasze warsztaty NIE bd nakaday si. Full pass da Wam moliwo skorzystania w 100% z programu. Ceny, które Wam proponujemy s moliwie najnisze, aby warsztaty mogy odby si w jak najbardziej kameralnym gronie. Taki bliski kontakt z instruktorami, moliwo usyszenia wskazówek i porad – moe okaza si momentem PRZEOMOWYM w Waszej karierze instruktorskiej i tanecznej. To mog by pikne, niezapomniane chwile, w historii Waszej mioci do taca orientalnego.

Gorco Was zapraszam!

Magorzata Gonciarz,
zaoycielka Szkoy Taca Orientmania. 


__________________


PROGRAM WARSZTATÓW



Sobota – 7.XII.2013
Lokalizacja: SP nr 316, ul. Szobera 1 
(w pobliu miejsca konkursu i gali) 

Warsztat nr 1
Jamilah
temat: Megance
g. 11.00-13.00

Instruktorka podzieli si swoim bogatym dowiadczeniem w tworzeniu choreografii konkursowych, które prezentuj zarazem przekrojowo gatunki taca orientalnego. Ten warsztat to pozycja obowizkowa dla osób biorcych udzia w konkursach, planujcych innego rodzaju wystpy, instruktorów i wielbicieli taca orientalnego.


Warsztat nr 2
Ehab Atia
temat: Klasyczny, egipski taniec orientalny 
g. 13.15-15.15

Choreografia bdzie ilustracj egipskiej pieni. Na wstpie bd uyte woale. Nastpnie uczestnicy poznaj spectrum typowych dla Egiptu pomysów na interesujce zilustrowanie tekstu pieni, charakterystyczne gesty, mimik, akcenty.


Niedziela – 8.XII.2013
Lokalizacja: Al. Jerozolimskie 107 (siedziba Orientmanii)

Warsztat nr 3
Jamilah
temat: Oriental tango
g. 10.00-12.00

Uczestnicy poznaj mistrzowski sposób na budowanie choreografii z elementów rónych stylów tanecznych i stworzenie spójnej, intrygujcej caoci Znakomita propozycja dla osób poszukujcych inspiracji do tworzenia wasnego, wyrazistego wizerunku scenicznego. 

Warsztat nr 4
Jamilah
temat: Klasyka egipska we wspóczesnej interpretacji scenicznej 
g. 12.15-14.15

Na tym warsztacie instruktorka podzieli si swym spojrzeniem na egipsk klasyk, na jej traktowanie z szacunkiem i zarazem twórczo. Pokae, jak budowa choreografi opart o najlepsze wzorce w historii taca orientalnego, a zarazem pen wieoci, intrygujc i budzc zachwyt widowni. 


Warsztat nr 5
Ehab Atia
temat: Beledi
g. 14.45-16.45

Gatunek taca uwielbiany przez Egipcjan. To temat, w którym Ehab Atia niemal rozpywa si, pragnc przekaza uczestnikom specyfik gatunku. „Beledi” znaczy „moja ojczyzna, mój dom”. Zawiera du dawk emocji, ale i kokieterii. To wreszcie odmiana taca, nacechowana indywidualizmem, wyraaniem siebie. Instruktor przekae cenne wskazówki, jak osign ten efekt i jakie s, charakterystyczne dla gatunku, egipskie gesty, ruchy, ozdobniki.


Warsztat nr 6
Ehab Atia
temat: Haggala
g. 17.00-19.00

Solowy taniec kobiecy, witalny i dynamiczny, z charakterystyczn prac bioder, wyraajcy kobiec dum i si. Tradycyjnie wykonywany w towarzystwie klaszczcych i piewajcych mczyzn. Charakterystyczny dla Beduinów, yjcych na pograniczu Libii i Egiptu. Zapraszamy zarówno zachwycone haggal uczestniczki warsztatu sprzed dwóch lat (bdzie nowa choreografia!), jak i osoby pragnce pozna niezwyk, radosn - ehabow haggal.

________________


CENY WARSZTATÓW


CENY DO 30.XI.2013

Full pass – 450 z 

W cenie:
- 12 godzin warsztatów, w tym:
6 godzin z Ehabem Ati – sobota i niedziela
6 godzin z Jamilah – sobota i niedziela
- wstp na konkurs i gal – 7.XII
- najnisza opata startowa w konkursie 7.XII


Uwaga! W trosce o komfort uczestników planujemy ograniczon liczb full passów. Dlatego prosimy osoby, które chc skorzysta z tej moliwoci, o piln informacj. Jednoczenie uruchamiamy sprzeda innych opcji. Dlatego moe si okaza, e sprzeda full passu bdzie niemoliwa ze wzgldu na brak miejsc na którym z warsztatów.

Sobota: Ehab + Jamilah = 190 z
Niedziela: Ehab + Jamilah = 370 z 

Ehab niedziela 2 warsztaty – 250 z
Jamilah niedziela 2 warsztaty – 150 z 

Pojedynczy warsztat (opcja moliwa po 17.XI, jeli bd wolne miejsca):
Ehab – 130 z
Jamilah – 80 z

Kursantki Orientmanii – znika 10 z od kadej z opcji (full pass – jedna cena dla wszystkich) *


CENY PO 30.XI.2013

Full pass – 550 z 

Sobota: Ehab + Jamilah = 240 z
Niedziela: Ehab + Jamilah = 420 z 

Ehab niedziela 2 warsztaty – 300 z
Jamilah niedziela 2 warsztaty – 200 z 

Pojedynczy warsztat :
Ehab – 160 z
Jamilah – 110 z

Kursantki Orientmanii – znika 10 z od kadej z opcji (full pass – jedna cena dla wszystkich) *

* kursantka Orientmanii – osoba, która w momencie patnoci ma opacony karnet lub kaucj w Szkole Taca Orientmania.



ZGOSZENIA:
zapisy@orientmania.pl
w temacie: Warsztaty WBDF + NUMERY WARSZTATÓW
w treci: imi i nazwisko uczestnika numer telefonu.

PS. Gorco zapraszamy wszystkich zakochanych w Oriencie! 


Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione
(c) Copyright by Orientmania, Create by Marion