Jeste¶  1136  go¶ciem
na naszej stronieSzkoa Taca ORIENTMANIA zaprasza na wyjtkowe wydarzenie

- niezwyke instruktorki
- bogactwo tematyczne: klasyka, folklor, eksperymenty
- przystpne ceny, atrakcyjne pakiety
- a 30 godzin warsztatów! Tak, tak!! sownie: TRZYDZIECI !!!
- okazje do spotka, dyskusji, integracji
- warsztaty dla pocztkujcych i zaawansowanych


TEGO JESZCZE NIE BYO!


Wydarzenie to przygotowujemy z myl o coraz wikszej liczbie wielbicielek Orientu. Dajemy Wam a 30 godzin, czyli 15 dwugodzinnych warsztatów, o odmiennej tematyce. Proponujemy wygodne pakiety cenowe, aby kada z Was moga skomponowa indywidualne menu warsztatowe i rozsmakowa si w poszczególnych tematach. W tym celu kady warsztat ma t sam dugo: 2 godziny zegarowe. Abycie mogy jak najbardziej pozna dany temat i jednoczenie komfortowo zaplanowa swój osobisty pakiet warsztatów.Czas na mae podsumowanie.

Orientmania yje ju trzeci rok. Od momentu powstania stara si proponowa Wam interesujce warsztaty i imprezy tematyczne. W tym czasie scena taca brzucha w Polsce zacza rozwija si niezwykle dynamicznie.
Jeszcze kilka lat temu Polki byy rzadkimi gomi na midzynarodowych festiwalach i zagranicznych warsztatach. Teraz niemal nie ma eventu bez polskich uczestniczek.
Stajemy si czci midzynarodowej spoecznoci taca brzucha.

Do wspópracy zaproszone zostay najbardziej interesujce instruktorki sceny warszawskiej.
Warsztaty poprowadz (kolejno alfabetyczna):

Agnieszka Czy (Sowillo)
Naima
Dominika Suchecka
Joanna Suska
ada Toulik
Katarzyna Wronka
Diana Yousseif


Wanym momentem warsztatów bdzie Wieczór Orientalnych Inspiracji, który odbdzie si

20 lutego.
Tym razem chcemy Wam zaproponowa nieco inn form spotkania.
Oto wstpny program:

g. 18.00 - wykad „Historia taca orientalnego”, prowadzenie: Naima
g. 19.00 - wykad „Popularne frazy wystpujce w piosenkach arabskich”, prowadzenie: Joanna Suska. Wykad bdzie skada si z prezentacji fragmentów piosenek, zawierajcych najczciej wystpujce sowa i sformuowania. Nastpnie ich tumaczenie na jzyk polski. Nareszcie zataczysz rozumiejc teksty! Planujemy równie prezentacj arabskiej wymowy popularnych terminów, uywanych w tacu brzucha, np. gatunków taca, instrumentów, itp.

ok. g.20.30 – pokazy taca (szczegóy wkrótce)

Jak zawsze Orientmania daje te okazj do zaprezentowania si na scenie. Zapraszamy zatem do nadsyania zgosze te z Was, które chciayby wystpi po czci wykadowej Wieczoru Orientalnego. Adres poniej.
Zapraszamy gorco do pozostania po wykadzie i pokazach. Bd jak zwykle sodkoci, ale co najwaniejsze, okazja do pogadania, bliszego poznania si, czyli integracji osób szczliwie uzalenionych od Orientu Bardzo, bardzo gorco zapraszamy.
(ceny wstpu na Wieczór wkrótce)
Jeli macie jakie pytania, sugestie, piszcie!


PLAN WARSZTATÓW
(data, godziny, instruktorka, temat, minimalny poziom zaawansowania uczestniczek, symbol warsztatu)

23.01.2010, g.14.00-16.00, Diana Yousseif, Grupa pocztkujca, ABC taca brzucha, OW1

WYJTKOWA CENA TYLKO TEGO WARSZTATU: TYLKO 50 Z ZA CAO.

23.01.2010, g.16.30-18.30, Diana Yousseif, Beledi, (1 rok), OW2


30.01.2010, g.14.00-16.00, Sowillo, Doskonalenie techniki, (1 rok), OW3
30.01.2010, g.16.30-18.30, Sowillo, Taniec andaluzyjski cz.1, (1 rok), OW4
31.01.2010, g.14.00-16.00, Sowillo, Saggaty, (1 rok) OW5

31.01.2010, g.16.30-18.30, Sowillo, Taniec andaluzyjski cz.2, (2 lata), OW6


6.02.2010, g.12.00-14.00, Dominika Suchecka, Cabaret belly dance, (1 rok), OW7
6.02.2010, g.14.30-16.30, Katarzyna Wronka, Oriental Pop Fusion, (1 rok), OW8
6.02.2010, g.17.00-19.00, Katarzyna Wronka, Drum solo, (1 rok), OW9
7.02.2010, g.14.00-16.00, ada Toulik, Terapeutyczno-energetyczny potencja taca brzucha, (otwarty) OW10
7.02.2010, g.16.30-18.30, ada Toulik, Sekwencje w stylu klasycznym, (1 rok) OW11


13.02.2010, g.13.30-15.30, Naima, Melaya Leff, (1 rok) OW12

13.02.2010, g.16.00-18.00, Naima, Taniec nubijski, (1 rok) OW13

14.02.2010, g.14.00-16.00, Joanna Suska, Sekwencje klasyczne, inspiracje: Mahmud Reda, (1 rok) OW14
14.02.2010, g.16.30-18.30, Joanna Suska, Khaleegy, (otwarty) OW15


20.02.2010, g. 18.00 - Wieczór Orientalnych Inspiracji. Wykady, pokazy, integracja. Wkrótce szczegóy i niespodzianki!

LICZBA MIEJSC NA KADYM Z WARSZTATÓW OGRANICZONA.


CENY.
Kady pojedynczy warsztat: Kursantki Orientmanii 65 z, pozostae Panie 75 z.
Warsztat OW1 (dla pocztkujcych) nie wchodzi w skad pakietów, jego cena to tylko 50 z.


Pakiety warsztatów (w icie orientmaniowych kolorach!)

Pakiet LILIOWY – 3 dowolnie wybrane warsztaty, 6 g.
Kursantki Orientmanii 180 z, pozostae Panie 190 z
Pakiet FIOKOWY – 5 dowolnie wybranych warsztatów, 10 g.
Kursantki Orientmanii 265 z, pozostae Panie 275 z
Pakiet WRZOSOWY – 7 dowolnie wybranych warsztatów, 14 g.
Kursantki Orientmanii 330 z, pozostae Panie 360 z
Pakiet
FUKSJOWY – 9 dowolnie wybranych warsztatów, 18 g.
Kursantki Orientmanii 400 z, pozostae Panie 420 z
Pakiet RÓANY – 11 dowolnie wybranych warsztatów, 22 g.
Kursantki Orientmanii 460 z, pozostae Panie 480 z
Pakiet AMARANTOWY – 13 dowolnie wybranych warsztatów, a 26 godzin!!!
Kursantki Orientmanii 520 z, pozostae Panie 540 z

W skrócie oznacza to, e przy wykupieniu jednego warsztatu pacisz 32,5/37,5 z za godzin, przy 9 warsztatach ju 22,2/23,3 z za godzin a przy 13 warsztatach tylko 20/20,7 z za godzin!!
Za cen porównywaln z regularnymi zajciami dajemy Ci niespotykane dotd na tak skal bogactwo stylów i inspiracji!

Warsztaty celowo s rozoone w cigu a 4 weekendów, abycie mogy skorzysta z nich jak najpeniej i na kady przyj z nowymi siami
Warsztaty otwarte adresujemy do jak najszerszego grona. Skorzystaj z nich zarówno osoby zaczynajce przygod z tacem brzucha, jak i instruktorki. S to na ogó propozycje dotyczce konkretnej tematyki.

LOKALIZACJA
Warszawa (Bemowo), ul. Markiewicza 3, ogromna, komfortowa sala widowiskowa z lustrami.


Zgoszenia:

zapisy@orientmania.pl

W temacie: nazwa pakietu + symbole warsztatów
W treci: imi, nazwisko i nr tel.

Zgoszenia przyjmujemy najpóniej 3 dni przed danym warsztatem. Prosimy o tym pamita przy wykupowaniu pakietów.


Opisy warsztatów

(pod kadym z opisów, powtórzone s: termin, oczekiwany poziom zaawansowania i kod do podawania przy zgoszeniu)

Diana Yousseif
Warsztat dlla pocztkujcych - ABC taca brzucha
Wprowadzenie w charakter i podstawy techniki taca brzucha. To równie wietna propozycja dla osób, które chc sobie odwiey podstawy lub które wracaj do taca po duszej przerwie.
23.01.2010, g.14.00-16.00, Diana Yousseif, OW1
WYJTKOWA CENA TYLKO TEGO WARSZTATU: TYLKO 50 Z ZA CAO.
Warsztat nie wchodzi do pakietów.

Beledi
Tym razem sekwencje na poziomie zaawansowanym, charakterystyczne dla stylu Diany Yousseif: sodycz, elegancja, kokieteria.
23.01.2010, g.16.30-18.30, Diana Yousseif, (1 rok), OW2


Sowillo


Technika
Klasyczna oprawa figur taca brzucha: arabeski i obroty (10 typów obrotów z rón prac rk, z uwzgldnieniem stylów taca brzucha i zastosowaniem do taca z rekwizytami). Poziom otwarty, równie dla pocztkujcych instruktorek.
Warsztat ten jest szczególnie polecany przed tacem andaluzyjskim.
30.01.2010, g.14.00-16.00, Sowillo, (1 rok), OW3

Taniec andaluzyjski, cz.1
Wprowadzenie z styl, muzyk i rytmy, interpretacja muzyki, przegld figur, choreografia treningowa do rytmu w metrum na 3/ 8.
Sugerowane wczeniejsze uczestnictwo w warsztacie z techniki.
30.01.2010, g.16.30-18.30, Sowillo, (1 rok), OW4

Taniec brzucha z saggatami.
Warsztat jest przeznaczony zarówno dla osób, które ju tacz z saggatami, jak i tych, które nie miay kontaktu z tym rekwizytem. Sowillo, jako osoba z wyksztaceniem muzycznym, postara si, aby kada z Was dostaa jak najwicej informacji do dalszej, samodzielnej pracy. Wanym elementem bdzie te powicenie czasu kadej uczestniczce i korygowanie jej postpów.
31.01.2010, g.14.00-16.00, Sowillo, (1 rok) OW5

Taniec andaluzyjski, cz.2
Poziom zaawansowany (lub redniozaawansowany z ugruntowan znajomoci obrotów) 2-3 h - choreografia sceniczna do rytmu samai w metrum 10/8.
Sugerowane wczeniejsze uczestnictwo w warsztacie z techniki i/lub cz.1 taca andaluzyjskiego.
31.01.2010, g.16.30-18.30, Sowillo, (2 lata), OW6

Dominika Suchecka
Cabaret belly dance style - technika i kombinacje
Warsztaty obejmuj wprowadzenie w technik kabaretowej odmiany taca brzucha
(locks, pops, shimmies, layering) i zastosowanie jej w poczeniu z krokami w krótkich kombinacjach.
Styl kabaretowy w duej mierze zaley od inwencji i poczucia estetyki tancerki. Styl Dominiki charakteryzuj precyzyjne ruchy bioder, izolacje, drenia i layering poczone z lekkoci ruchów i poruszania si po scenie, charakterystycznymi dla klasycznego stylu egipskiego, czyli elementy znane choby spod szyldu Belly Dance Superstars.
6.02.2010, g.12.00-14.00, Dominika Suchecka, (1 rok), OW7


Katarzyna Wronka

Oriental pop fusion.
Eksperymentalna choreografia Kasi Wronki, istnego ywiou taca.
Chciaaby spróbowa czego nowego? Taniec brzucha przy muzyce popowej? Na zajciach bdziemy poznawa i dowolnie czy elementy taca brzucha, samby, afro i innych stylów tanecznych (reggaeton/dancehall), obecnych w znanych teledyskowych choreografiach. Wszystko ma mie charakter tanecznej zabawy i zmysowego luzu. Elementy pochodzce z rónych stylów taca Kasia zoya w spójn, dynamiczn cao, o unikalnym charakterze. Ukad taneczny bdzie inspirowany gównie choreografiami takich gwiazd, jak Shakira, Beyonce, Rihanna oraz Aliyah. To równie wietna propozycja dla kochajcych imprezowanie, znajdziecie tu morze inspiracji na imprezy!
6.02.2010, g.14.30-16.30, Katarzyna Wronka, (1 rok), OW8


Drum solo Warsztat w konwencji klasycznej taca brzucha. Uczestniczki warsztatu bd poznawa róne techniki shimmies (drenia), szlifowa technik izolacji. Poznaj równie podstawy layeringu, czyli nakadania na siebie jednoczenie kilku ruchów. Zwieczeniem bdzie sekwencja ruchów do utworu drum solo. A wszystko jak zwykle u Kasi, dynamicznie i z poczuciem humoru. 6.02.2010, g.17.00-19.00, Katarzyna Wronka, (6 mies.), OW9


ada Toulik

Terapeutyczno-energetyczny potencja taca brzucha, z elementami jogi.
Instruktorka zwróci uwag na terapeutyczne i zdrowotne wpywy taca brzucha. Wczone zostan niektóre wiczenia energetyczne z jogi, pojcia energii ciaa, nastpnie nauczymy si wykorzystywa je w tacu. Warsztat pocztkowo bdzie raczej statyczny, skoncentrowany na oddechu i budowaniu wiadomoci ciaa. Nastpnie bdziemy uczy si zdrowego sposobu wykonywania ruchów charakterystycznych dla taca brzucha, w oparciu o wanie zdobyt wiedz z podstaw jogi.
7.02.2010, g.14.00-16.00, ada Toulik, (otwarty) OW10

Sekwencje w stylu klasycznym
Na warsztacie dowiemy si, jak poczy poszczególne ruchy, aby uzyska efektown sekwencj. Jak mówi sama ada, poznacie tzw. ruchy „masekowe”, czyli mikkie, pynne, zmysowe sekwencje oraz rozmaite smaczki nadajce piknego wykoczenia i wyrazu. Stae bywalczynie warsztatów z ad wiedz, o czym mowa ada ma niezwyk umiejtno rozkadania ruchu, uczenia wiadomoci ciaa, dla jak najdoskonalszego i efektownego wykonania.
7.02.2010, g.16.30-18.30, ada Toulik, (1 rok) OW11

Naima
Melaya Leff
Zajcia zaczniemy od krótkiego wstpu historyczno-teoretycznego, w tym poznamy zasady doboru muzyki do choreografii, nastpnie poznamy dwa podstawowe sposoby zawijania si w melay, zestaw kroków oraz kilka przykadowych kombinacji. Najwaniejsza jednak bdzie stylizacja, czyli wyraz artystyczny, specyficzny dla tego gatunku tanecznego: przejdziemy krótki kurs uwodzenia i kokieterii w wersji ekstremalnej w duchu arabskim, co gwarantuje wietn zabaw i mnóstwo miechu. Na zajcia przynosimy melay albo du prostoktn chust (dugo co najmniej 3 metry), z lejcego si materiau.
13.02.2010, g.13.30-15.30, Naima, (1 rok) OW12

Taniec nubijski
Warsztaty bd miay charakter techniczny. Poznamy podstawowe kroki i figury taca nubijskiego, który zasadniczo wchodzi w zakres folkloru egipskiego (ze wzgldów geograficznych), ale w istocie swej jest znaczniej bardziej "afrykaski". Zaleca si przyjcie pewnego dystansu do wasnego wizerunku oraz otwarto i poczucie humoru.
13.02.2010, g.16.00-18.00, Naima, (1 rok) OW13

Joanna Suska
Sekwencje klasyczne, inspiracje: Mahmud Reda
Mahmud Reda, yjca legenda taca i choreografii egipskiej, przez dziesiciolecia pracy na scenie stworzy swój wasny styl - charakterystyczne figury - skomplikowane sekwencje kroków, zwrotów i zahaczajcych o taniec klasyczny kombinacji. Podczas warsztatu dotkniemy przebogatego stylu mistrza i poznamy elementy idealne do wzbogacenia indywidualnego charakteru taca kadej z nas.
14.02.2010, g.14.00-16.00, Joanna Suska, (1 rok) OW14

Khaleegy
W krajach arabskich pooonych nad Zatok Persk rozwin si unikalny styl taca zwany khaleegy czyli zatokowy (od arabskiego khaleeg - zatoka). Drobne kroczki, zwiewne szaty, wosy falujce w rytmie nie do pomylenia z adnym innym... Damy si mu porwa.

14.02.2010, g.16.30-18.30, Joanna Suska, (otwarty) OW15
Biografie taneczne instruktorek
Agnieszka Czy - Sowillo
(fot. z arch. instruktorki)

Tancerka i instruktorka taca orientalnego.Nauk taca brzucha rozpocza w 2005 u Amani, która przekazaa jej nie tylko doskona technik tego taca, ale równie mio do tej formy sztuki i jej zrozumienie.Od 2006 taczy w zespole taca orientalnego ZAHRA. Regularnie wystpuje z zespoem i solo na imprezach firmowych, eventach, festiwalach i scenach teatralnych.Choreografi „fuzja andaluzyjska z dwoma woalami” zdobya I miejsce w konkursie na IV festiwalu NovaOrient w Katowicach w kategorii „fuzja-folklor-tribal” solo.Wiedz i umiejtnoci w zakresie taca orientalnego regularnie rozwija pod okiem Amani oraz na warsztatach u zagranicznych mistrzów tego gatunku tacam.in.: Azia (USA/Kanada),Ehab Atia (Egipt/Niemcy), Orit Maftsir (Izrael), Beata i Horacio Cifuentes (Niemcy), Aleksiej Riaboshabka (Rosja), Sadie (USA), Nour (Rosja/Egipt), Tito (Egipt) , Khadejah & Mustafa (Niemcy/Egipt), Bellydance Superstars.
Specjalizuje si w stylu andaluzyjskim, show, shabee, saidi, baladii, równie w tacu z rekwizytami: saggaty, tamburyn, welon, dwa welony, skrzyda Izis, wiece (lampiony), assaya (laska), wachlarzo-welon, wachlarz piórowy.

Naima
(fot. z arch. instruktorki)
Znana na forach internetowych pod pseudonimem „Roksolanka”, bya tancerk, a obecnie jest niemal wycznie nauczycielk taca orientalnego. Specjalizuje si zarówno w egipskim tacu klasycznym, w gatunkach folklorystycznych, w shaaby (pop arabski), jak i w tacu z woalem (w stylu klasycznym i amerykaskim). Tacem orientalnym zajmuje si od 2005 roku. Uczya si u najlepszych tancerek polskich i u mistrzów zagranicznych: prof. Zazy Hassana, Ehaba Atii, Elwiry Janitzki, Orit Maftsir, Mayodiego, Khaleda Mahmouda, Nour i Yassera, Aleksieja Riaboszapki, Mariny Oganyan, Djamili (Berlin), Beaty i Horacia Cifuentesów, Magdy'ego El Leisy, Lubny Emam, Khadejah i Mustafy (Berlin) i in. Ukoczya kurs instruktorski i zdaa egzamin u prof. Zazy Hassana. Prowadzi zajcia regularne i warsztatowe z zakresu historii, techniki i choreografii egipskich taców klasycznych, shaaby i folkloru. Jako nauczycielka wie, e rozwój jej uczennic jest zwizany z jej wasnym, wic nie zaniedbuje adnej okazji, aby poszerzy swoj wiedz i zdoby nowe umiejtnoci. Jednoczenie stara si przekaza swoim uczennicom wszystko czego sama si nauczya lub dowiedziaa. Jest pomysodawczyni i redaktork najwikszego sownika terminów taca orientalnego na www.belly-dance.pl

Dominika Suchecka
(fot. www.grzegorzosuch.com)
Jedna z najbardziej charakterystycznych tancerek na warszawskiej scenie taca brzucha. Poszukiwaa swego miejsca w rónych odmianach taca, midzy innymi we flamenco i bollywood. Jednak to taniec brzucha oczarowa j w 2001 roku. W 2004 roku, rozpocza prac jako instruktorka taca brzucha. Jej wystpy trudno byoby zliczy. Uwani obserwatorzy z pewnoci zauwayli jej poszukiwania w tworzeniu charakterystycznego wizerunku scenicznego. Braa udzia w warsztatach tancerek grupy Bellydance Superstars: Jilliny, Petite Jamilli, Rachel Brice, Kami Liddle, Morii,
Samanthy Hasthorpe, a take
Orit Maftsir, Ehaba Atii, Ariellah, Diany Tarkhan i Mardi Love.
Czsto ubarwia swój taniec interesujcym i wietnym technicznie wykorzystaniem rekwizytów. W ,,Orientmanii" prowadzi grupy: choreograficzn (klasyczny taniec brzucha) oraz pierwsze w Warszawie regularne zajcia w technice tribal fusion. Szczególnie bliski jest jej Cabaret belly dance, zwaszcza charakterystyczna dla tego stylu ewolucja techniki, choby w stron layeringu.

Joanna Suska
(fot. Grzegorz Suska)
Arabistka, autorka pracy magisterskiej pt. „Taniec wschodni jako wyraz kobiecoci Arabki”, doktorantka w Katedrze Arabistyki i Islamistyki na Wydziale Orientalistycznym UW. Wykadowca kultury arabskiej na UW i SWPS. Tacem orientalnym zajmuje si od 2003 roku. Doskonalia swój kunszt taneczny podczas rocznego stypendium w Damaszku oraz licznych pobytów w Kairze, gdzie miaa zaszczyt osobicie pozna samego Mahmuda Red. Jedna z dwóch w Polsce, dyplomowana instruktorka taca orientalnego i egipskich taców ludowych, wyksztacona w kairskim International Seray for Oriental Culture – szkole „yjcej legendy”, prof. Hassana Khalila. Wystpowaa na licznych imprezach wiata nauki, kultury i biznesu w caej Polsce. Braa udzia w warsztatach i lekcjach indywidualnych u tancerzy o wiatowej sawie, m.in. Faridy Fahmi, Mahmuda Redy i Lizy Lazizy.

ada Toulik
(fot. www.grzegorzosuch.com)
Wyjtkowa posta na polskiej scenie taca brzucha.
W Rosji, skd pochodzi, braa udzia w licznych warsztatach u nauczycieli egipskich oraz najwikszych, rosyjskich gwiazd. A e taniec brzucha cieszy si w Rosji od wielu lat nieporównywalnie wiksz popularnoci ni w Polsce, wic i moliwoci inspiracji s znacznie wiksze. Wystpowaa na imprezach klubowych i kulturalnych (m.in. festiwal kultury arabskiej w Toruniu, Warszawski Tydzie Wielokulturowy, Dzie Uchodcy). Nie przepada jednak za scenicznym blichtrem. Duo wiksz satysfakcj sprawia jej nauka taca.
Talent pedagogiczny i warsztat techniczny ady docenio wiele zachwyconych uczennic. Kady ruch potrafi wytumaczy precyzyjnie i obrazowo. Przystpnie przekazuje informacje dotyczce anatomii, co rozwija w kursantkach wiadomo wasnego ciaa i umoliwia precyzyjne, póniejsze odtworzenie ruchu. Przy tym jest osob skromn w sposobie bycia i ciep w kontakcie. Nieustannie poszukujca, ciekawa nowych inspiracji, twierdzi, e taca brzucha mona uczy si cae ycie. I do takiej postawy zachca swoje uczennice. ada to kobieta wyrazista, z charakterem.. i takie te s jej zajcia.


Katarzyna Wronka
(fot. www.grzegorzosuch.com)
Zafascynowana ywioowoci samby i subtelnoci taca brzucha stale rozwija si i poszukuje nowych inspiracji tanecznych. Obecnie szkoli si u Dominiki Sucheckiej oraz bierze udzia w warsztatach ze wiatowej sawy tancerkami (Diana Tarkhan, Bozenka, Sonia, Munique Neith, Sadie, Mira Betz, Tamalyn Dallal, Petit Jamilla, Kami Liddle, Samanta Hasthorpe, Ariellah). Doskonale sobie radzi w tacu z rekwizytami m.in. z woalem, z assay, z saggatami, z wachlarzo-chustami (fan veil). Przy jej ywioowym temperamencie najlepiej odnajduje si przy energicznym akompaniamencie bbnów (drum solo). Obecnie na zajciach z Tribal Fusion u Dominiki osiga kolejne stopnie wtajemniczenia w pracy nad uelastycznianiem swojego ciaa. Najnowszym eksperymentem tanecznym Kasi jest czenie elementów taca brzucha, samby, afro i innych styli tanecznych (reggaeton/dancehall/salsa) obecnych w znanych teledyskowych choreografiach, czyli afro-oriental-latino fuzja, której mona zasmakowa na zajciach regularnych Oriental Pop Fusion w Orientmanii. Poza tacem brzucha profesjonalnie zajmuje si take samb brazylijsk, jako instruktorka oraz tancerka zespou Axe Bahia. Bierze udzia w wydarzeniach kulturalnych m.in. Arabian Night (II i III edycja), Festiwal Bbnów (III i IV edycja), Wielokulturowe Street Party (II i III edycja) oraz wystpuje na imprezach klubowych (I miejsce w konkursie Orientmanii) i charytatywnych. W przerwach pisze prace magistersk na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW oraz studiuje grafik na PJWSTK.

Diana Yousseif
(fot. z arch. instruktorki)
Urodzia si w Egipcie, w miasteczku Marsa Matruh, pooonym nad Morzem ródziemnym. Tradycyjny taniec arabski poznaa, wyrastajc wród egipskich kobiet. Egipskie ciocie zauwayy rado, z któr maa Diana taczya i tym chtniej uczyy j rónych tajników. Moe to z tamtego czasu pozostaa w Dianie do dzi swoboda i lekko ruchów? A egipska muzyka zawsze wywouje umiech na jej twarzy. Po przyjedzie do Polski wrócia do taca brzucha, nabywajc usystematyzowanej wiedzy i umiejtnoci u najlepszych polskich instruktorek. Jest finalistk Mistrzostw wiata w Belly Dance, które odbyy si w 2006 r. Przy okazji kadego pobytu w rodzinnym Egipcie, szuka inspiracji, wzbogacajc swój warsztat. Zaley jej na promowaniu egipskiej odmiany taca brzucha. Jej zajcia cechuje ciepa, niemal rodzinna atmosfera. Dian cechuje równie niezwyka sceniczno, poczenie naturalnoci, elegancji i mnóstwa trudnej do opisania zjawiskowoci.

Pozdrawiam serdecznie i gorco zapraszam!
Magorzata Gonciarz/Szkoa Taca Orientmania


PARTNERZY WYDARZENIA:
www.szkolytanca.pl
Orientpoint
pozytywne@kreacje.eu – advertising, publishing, web designing
forum www.belly-dance.pl
fot. www.grzegorzosuch.com


Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione
(c) Copyright by Orientmania, Create by Marion