Jeste¶  12695  go¶ciem
na naszej stronie

zaprasza na cykl unikalnych warsztatów

DARABUKA TO RYTM, MELODI JESTE TY
prowadzi
ABU KADAR

Zaimprowizuj do darabuki na ywo!


Co mylisz syszc te sowa.. pozwól mi zgadn.. hm.. “to nie jest takie proste”, albo “niech bbniarz zagra mi wczeniej kilka taktów, a ja sobie wymyl, co mam zataczy”.
Nie musisz si wstydzi swoich obaw przed improwizacj do darabuki. Towarzysz one wielu europejskim tancerkom. Jako organizator wielu imprez wiem co o tym


Z ogromn radoci zapraszam Was zatem do wzicia udziau w UNIKALNYM PRZEDSIWZICIU. Bdzie to cykl warsztatów, który odbdzie si w okresie XI.2010-IV.2011, sze miesicy, sze spotka, 24 godziny.


Tyle tytuem wstpu, takie mamy zakrelone mniej wicej ramy. Jak treci te ramy bd wypenione, zaley w duej mierze od uczestniczek. Piszc ten tekst, staj przed zadaniem zblionym do tego, które bdzie celem cyklu spotka z Abu Kadarem. Usiuj zwerbalizowa t materi, odda w wiecie sów jzyk dwiku. Bo to on, dwik, rytm, bdzie punktem wyjcia. Abu Kadar przekae uczestniczkom niezbdn teori na temat rytmów arabskich, pomoe je usystematyzowa i usysze.


UCZESTNICZKI UZYSKAJ NIEZBDN WIEDZ TEORETYCZN NA TEMAT RYTMÓW ARABSKICH.
Kada z nich otrzyma rozpisane rytmy.
To, na czym koczy si wiele warsztatów powiconych rytmom arabskim, bdzie dla Was pocztkiem przygody. Chciaam doda muzycznej przygody. Ale w istocie bdzie to przygoda odbywajca si na wielu poziomach. Abu Kadar stworzy unikalne kompendium, na które skada si wiedza muzyczna i jego psychologiczne wyksztacenie. Poznacie zatem rytmy arabskie, nauczycie si je rozrónia.. i... no wanie, zastanawiam si, jak pozostawi Wam nieco przyjemnoci z bycia zaskakiwan metodami Abu Kadara. Powiem ogólnie, e uczestniczki zostan zaproszone do rozmaitych wicze uruchamiajcych KREATYWNO I WYOBRANI.
Ostatecznym celem bdzie
WIZUALIZACJA DWIKU.
Dziki wiczeniom, rozoonemu w czasie PROCESOWI kada uczestniczka nauczy si autentycznie improwizowa do gry darabuki. Abu Kadar zapewnia: jest to w zasigu moliwoci kadej osoby. Umiejtno, przekadania dozna ze wiata dwików na wraenia wizualne, na taniec. Bd Wam w tym pomocne materiay do pracy domowej, opracowane przez prowadzcego.
To cakiem naturalne, e pewne mechanizmy najpierw trzeba w sobie wypracowa, powtarza, wywiczy. Tu, w Europie, nie mielimy szansy na wyrastanie w wiecie charakterystycznej arabskiej rytmiki, ale przecie porusza ona serca tylu z nas! Pozostaje nam zatem przej proces oswajania si z tymi dwikami, przyjemnoci odkrywania nowej w nich rzeczywistoci, odkrywania ich dla siebie. Uczestniczki bd wiczy równie umiejtno rozpoznawania rytmów we fragmentach piosenek.


Efektem kocowym bdzie za
IMPROWIZACJA.
Taniec, wiadomy, wynikajcy z wiedzy o rytmach, okieznania ich i dialogu z nimi.


Zapraszamy zatem gorco wszystkie osoby chcce wyruszy w t podró!
Jej celem bdzie poznanie arabskich rytmów, sposobów na uatwienie improwizacji oraz... nowe dowiadczenie w poznaniu siebie i przekraczaniu wasnych granic.


Zapraszamy osoby znajce podstawowe ruchy taca brzucha. Przedmiotem warsztatów bdzie rozwijanie umiejtnoci improwizacji w oparciu o znane ju kroki.
O instruktorze
Abu Kadar – pod tym pseudonimem kryje si osoba, dla której gra na darabuce jest po prostu pasj. Jako czowiek spoza kultury arabskiej musia woy duo pracy w nauk i zrozumienie rytmiki arabskiej. T wiedz i tym procesem dzieli si teraz z tancerkami. Nieustannie szkoli si, rozwija, bierze udzia w warsztatach muzycznych. Jego warsztaty skierowane do tancerek to propozycja unikalna w skali naszego kraju.
Oto kilka faktów o Abu Kadarze:
- od 2009 roku regularnie prowadzi warsztaty grupowe i indywidualne w Krakowie i kilku polskich miastach
- maj 2010 - akompaniuje na darabuce Surayi, podczas nagrywania pierwszego w jezyku polskim dvd instruktaowego do nauki tanca brzucha
- pazdziernik 2010 - prowadzi warsztat z rytmów na pierwszej edycji Orient Addicts w Lublinie


A TERAZ PO RAZ PIERWSZY POPROWADZI CYKL WARSZTATÓW W WARSZAWIE.

Zapraszam serdecznie!
Gosia Gonciarz/Orientmania

__________________________________________________ _________
TERMINY WARSZTATÓW.

21.XI, ndz. g. 13-17
18.XII, sb. g.13-17
15.01, sb.
12.02, sb.
12.03, sb.
9.04, sb.


OSOBY, KTÓRE UKOCZ CAY KURS, OTRZYMAJ STOSOWNY CERTYFIKAT SZKOY TACA ORIENTMANIA.Ceny.
Patno za cao cyklu – 6 spotka warsztatowych po 4 g.
do 10 listopada 2010
Kursanci Orientmanii* – 600 z - oszczdzasz 180 z
Pozostali – 650 z - oszczdzasz 190 zUwaga!
Osoby pacce za cao cyklu maj pierwszestwo przy zapisach.
Po 30.X.2010 zostanie ogoszone, czy zostay jeszcze miejsca dla osób chccych paci na raty.


Patno w II ratach
I rata do 10 listopada 2010
Kursanci Orientmanii* – 350 z
Pozostali – 400 z


II rata do 30 stycznia 2011
Kursanci Orientmanii* – 350 z
Pozostali – 350 z


Ceny przy patnoci za jeden warsztat
Kursanci Orientmanii* – 130 z
Pozostali – 140 z
*Kursanci Orientmanii to osoby, które w momencie patnoci za warsztaty maj opacone regularne zajcia w systemie miesicznym lub kwartalnym, w kwartale X-XII.2010.


Zgoszenia:
zapisy@orientmania.pl
Tytu maila: warsztaty z Abu Kadarem
W treci: imi i nazwisko uczestnika i nr tel.


Lokalizacja:
Sala na Bemowie, ul. Markiewicza 3, tel. 698 46 80 80.


Zapraszamy!


Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione
(c) Copyright by Orientmania, Create by Marion