Jeste¶  1145  go¶ciem
na naszej stronieMega news dla dancehallowych zaogantek i zaogantów!!

WARSZTATY TANECZNE Z
COOKIE MONSTEREM!

20 listopada 2010 (sobota)
g. 12.00-15.00

Uwielbiasz biby dancehallowe?
Chcesz w kocu pozna kroki i mie pen radoch z taca?
Wpadaj!
KIM JEST COOKIE MONSTER...
Na to pytanie zna odpowied kady bywalec imprez spod szyldu Dancehall Masak-Rah. Dlaczego? To proste. Gdy w trakcie imprez 27Pablo mówi o jakim nowym, nieznanym jeszcze kroku, wszystkie gowy odwracaj si w kierunku Cookie Monstera. Nawet gdy nikt jeszcze nie wie, o co chodzi, on wie :)

Czemu to takie wane. Bo dancehall jest tacem ywym, dziejcym si. Tu trzeba trzyma rk na pulsie. Nowe kroki powstaj na jamajskich imprezach. Tam nie s potrzebne szkoy taca. Tam muzyka i taniec maj zupenie inne znaczenie. Jednak my, Europejczycy, yjemy w zupenie innej rzeczywistoci i chcc w peni pozna istot dancehallu, musimy wej w realia jamajskie. Podajc tym tropem Cookie Monster szybko zda sobie spraw, e nie tylko to, co dzieje si teraz, jest wane. Dlatego postanowi zgbia to kulturowe i histori tego taca. Nie byo to proste. Nie ma gotowych opracowa. To dlatego niezbdne byo mnóstwo pracy i czasu w poszukiwaniu informacji. Dzi mona miao powiedzie, e Cookie Monster to kopalnia wiedzy na temat dancehallu.

Ale nie tylko. Dziki tej wiedzy nie popenia “grzechu” charakterystycznego dla wielu tancerzy (nie tylko polskich). Mianowicie znajc autentyczne kroki, nie ma potrzeby dodawania elementów z innych tanecznych wiatów (choby hip hopu czy innych stylów). To, co taczy, to autentyczny dancehall.

CO taczy ale te i JAK taczy!

Cookie Monster to jedyny znany mi TAK ruszajcy si facet! W jego ruchach jest to charakterystyczne “co”. Na to równie zoyy si setki godzin rozkadania kroków na czynniki pierwsze, aby odkry ich specyfik i aby umie te techniczne podstawy wytumaczy innym.
Nie lubi naduywania sów zaczynajcych si od naj. Dlatego nie powiem, e Cookie Monster jest najlepszy ;)

Bo bez wielkich sów i naturalnie sta si on niekwestionowanym autorytetem w dancehallowym rodowisku.
Chocie t wiedz i ten flow!!
Nadchodzi rewolucja na polskiej scenie dancehall!!
Wpadajcie na warsztaty, zapraszam, Gosia Gonciarz/Orientmania.


PROGRAM WARSZTATU “BACK TO BASICS”.

Haso to ma kilka znacze. "Back to basics" czyli powrót do podstaw - oldschoolowych kroków, których znajomo jest kluczem do zrozumienia tego, co w dancehallu dzieje si dzi. Te podstawy s wykorzystywane nieustannie, mniej lub bardziej intuicyjnie, przy powstawaniu nowych kroków .
"Back to basics" to równie jedno z powiedzonek spopularyzowanych przez Bogle'a - najwybitniejszego tancerza Jamajki - czowieka który jest niepodwaalnie ojcem tego taca i ikon kultury dancehall. Wanie dziki niemu taniec sta si nierozerwalnym elementem tej kultury. Do dzisiaj muzycy pisz o nim piosenki, odnosz si do niego w swoich utworach albo pisz kawaki o jego krokach.

Wyczucie tego stylu jest zalene w duej mierze od znajomoci kultury i podstaw (foundations), dlatego na warsztatach skupimy si wanie na najwaniejszych krokach, gównie z lat dziewidziesitych i na historii tego taca. Bdziemy przede wszystkim taczy, poznawa technik, ale przy okazji zdobdziemy te mnóstwo niezbdnej wiedzy. Wszystko po to, aby taczy coraz bardziej wiadomie i mie jak najwicej radochy z dancehallowych imprez.

Na warsztaty zapraszamy Panie i Panów, chopców i dziewczta, wszystkich dancehallowych ZAOGANTÓW!

Warsztaty przeznaczone s dla osób zupenie pocztkujcych, taczcych wycznie dla siebie, jak i tych, które maj ju za sob pierwsze kroki w tym gatunku taca, redniozaawansowanych.Cena – 3 g. warsztatów
80 z


Zgoszenia:
zapisy@orientmania.pl
Tytu maila: warsztaty dancehall 20.XI
W treci: imi i nazwisko uczestnika i nr tel.

ZGOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 18.XI.

Lokalizacja:
Szkoa Taca Orientmania,
Pl. Grzybowski 12/16 (Metro witokrzyska)

Zapraszamy!


Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione
(c) Copyright by Orientmania, Create by Marion